Bruder Klaus kápolna

Peter Zumthor

zumthor_kapolnaEgy építészgeneráció tudatába beégett településnevek: Haldenstein, Chur, Somvix, Vals, Bregenz, Hannover. A műbútorasztalos családból származó Zumthor ezredforduló előtt felépült épületeinek szellemisége (Zumthor, Peter: Thinking Architecture. Basel, Birkhauser, 1999) teljesedhetett volna ki a berlini Topography of Terror múzeumban, azonban a politikai felhangokkal kísért fordulatok lehetetlenné tették a terv létrejöttét. Zumthor keserűen szólt erről egy korabeli interjúban (Chiara Baglione: Costruire la Memoria: Conversazione con Peter Zumthor. in: Casabella 728-729 (December 2004/January 2005), pp.72-81.), azonban hangjában titokzatosság élt új terveit illetően. Ezek kiléte felől érdeklődő kérdésre csak annyit válaszolt: egy új építőanyagban gondolkozik, és ez a tűz.

Keresés

Flüei Szent Miklós (1417-1487) Svájc védőszentje. A földművelő Nichlaus népes családját és bírói feladatait hátrahagyva remeteségbe vonult, hogy életét látomásaiban megjelenő elhivatottságának szentelje: egy égre törő tornyot látott, amelyet el kellett foglalnia Isten szolgálatára. A Lüzern melletti Flüeli-Ranftban töltötte élete utolsó két évtizedét teljes önmegtartóztatásban – a városka vezetői elismerésül kápolnát és szerzetesi cellát emeltek neki. Alakja Svájc határain túl is él a népi vallásosságban.

A Kölntől mintegy 40 kilométerre délre található Wachendorf lankás dombjain földműveléssel foglalkoznak évszázadok óta. A kétkezi munkának a gépesített mezőgazdasági termelés korában is becsülete van. A Scheidtweiler házaspár a falu határában lévő földjén kápolnát kívánt emelni védőszentjüknek: ősi népi hagyományt követve patrónust kerestek munkájuk védelmére. A kápolna építését olyan emberre kívánták bízni, aki számára az alkotás és a teremtés fogalma összefonódik az építészetben.

Peter Zumthor nyolc évig foglalkozott a kápolna terveivel majd megépítésével. Makettek sokasága, hatalmas méretűre felnagyított, kollázsokkal életszerűvé tett skiccek és szabadkézi metszetrajzok sokasága vezetett a kívánt térélmény értelmezéséhez. Beszélgetések, írások közelítették az alkotás (Zumthor, Peter: Atmospheres: Architectural Environments – Surrounding Objects. Basel, Birkhauser, 2006) lényegi elemét, mely a teljesség egy pillanatának megértését célozza. A megismerés útjává vált a kis kápolna tervezése, mely az építészeti szaksajtó kitüntetett figyelmét élvező kölni Kolumba építkezése mellett csendesen zajlott.

Út

Zumthor a tervezés gondolati folyamát összekapcsolta a tárgy létrejöttének fizikai valóságával. A kápolna egy komplex alkotás része, ahol az anyag kiválasztása, az alkalmazott építéstechnológia, az építési folyamat cselekményelemei, az építők kétkezi munkája és a szellemi tartalom egységben jön létre. Az egyes „alkotóelemek” feltételezhetnék is a másikat, egymásra épülésük lehetne következmény is, de csakis az egységes alkotói akarat hozhatta össze együttállásukat.

Zumthor az építtetők tulajdonában lévő, közeli erdőből kivágott szálfákat gúlaszerűen állíttatta össze, e sátorszerű építménnyel hozva létre belső térhatároló felületeket. A szálfák érzékenyen meghúzott alaprajzi vonalvezetésre illeszkednek, felül barlangszerű hatást alkotva érnek össze vagy csepp formájú megnyitást alkotnak az opeion formájához igazodva. Az alaprajzi vonal ennek megfelelően eltér a fenti vezérvonaltól, a térhatároló alkotók változó dőlésszöge hullámzó belső felületet eredményez. Az organikus vezetésű belső határvonalat kívülről szabálytalan ötszög alaprajzba foglalta. Zumthor a szálfák alkotta gúlát zsaluzatként használta, a külső határfelületen pedig függőleges kalodát alkalmazott. E két zsalufelület közé hagyományos csömöszöléses technikával öntötték az egyedi összetételű falazatot: a fehér cement kötésű betont vöröses-sárga homokkal és folyami kaviccsal keverték. A család, a barátaik és a szomszédos farmerek kétkezi munkájában 50 cm-es rétegekben építették fel a falat, naponta egy kalodányi szintet haladva. Színében kissé eltérő 24 réteg alkotja tehát a 12 méter magas toronyszerű tömeget. A változó falvastagság elképesztő erőt ad a szerkezetnek, szellemi és fizikai értelemben is: a tömörség-nehézkesség tapinthatósága és az együtt alkotás munkája olvad egybe.

A megszilárdult és kiszáradt szerkezetet végül begyújtották és a belső fagúla, mint a szénégetők máglyája, lassan kiégett. A felső opeion és a falazatban hagyott 350 füstcső szellőzőrendszerének köszönhetően három hétig hamvadt a fa. A visszamaradó belső kéreg elszenesedett-égett felületével a szálfák emlékezetét hordozza, különleges mintázata a kürtőszerű belső hatást erősíti. Az alkalmazott technológia és a kívánt építészeti hatás egyértelmű megfelelőivé váltak egymásnak.

Az opeion nem került befedésre, rajta keresztül beesik az eső és a hó, az ajtót kinyitva a kápolnateret átjárja a szél. A padlót kézi mester-munkával újrahasznosított ólommal öntötték fel: több rétegben egymásra dermedő felülete ősi manufakturális hatást eredményez. A kis szellőzőlyukak csöveibe belülről szájjal fújt üvegcseppeket illesztettek, melyeken a napjárásnak megfelelően behatol a napfény: apró szikrák csillannak meg a fekete falfelületen.

Érkezés

A falu házait elhagyva repcével, árpával, búzával bevetett földek között haladunk el. Nem messze a település határától, egy szántó és kaszáló keskeny mezsgyéjén szikár toronyszerű tömeg tűnik fel. Előtere zöldbe serkenő, frissen boronált gabonaföld, hátrébb facsoportok alkotta mélyzöld staffázs, felette haragos felhők. A földek között vezető racionális utak kényszerűnek tűnnek, az évszázadok alatt kialakult szomszédsági viszony határt szab haladásunknak. Az ember nem állja meg, letér a kitaposott ösvényről, keresve a szántóra lép. Lábunk alatt a friss, rögösen porladó kavicsos föld egy nemrég elmúlt zivatar esőillatával.

A vertikális tömeg a földből nő ki, alkotóeleme a tényleges fizikai közeg. Helyet foglal, vagy épp jelöl. Egyfajta axis mundi. Felfelé tör, de dinamizmusa nem szakítja el a földtől. Nyílások nem törik meg felületét, tömör testként ridegen áll.

Egyetlen ajtaja csak a megkerülés folyamán tűnik fel – ekkor ébredünk rá, hogy az újonnan kijelölt útvonal a „turizmusnak” szól, a donátorok a túloldalon futó párhuzamos útról látogatják a kápolnát. Meghökkentő e felismerés, de az érkezés elemévé válik a tömb megkerülése. Hegyes- és tompaszögű élek precíz vonalai alkotják a szabálytalan alaprajzi formára íródott hasábtömeget. A háromszög formájú ólomajtó nehézkesen fordul meg excentrikus tengelye körül. Fuvallat ébred, beljebb sodor. Sátorszerű kis folyosószakasz vezet a szabad alaprajzi vonalú belső térbe. Vertikálisan nyújtott kicsiny terét uralja a magasan elhelyezkedő cseppforma megnyitás. Bordás-rücskös falfelülethez szorítjuk fejünk, az opeionon túl felhők szaladnak. Természet alkotta mobilia oltárkép. A magasról beömlő fény felénk haladva elhalványul, a falba süllyesztett apró fénycsillámok veszik át világítási szerepét. Lábunk alatt a fémpadló szikrázóan hallgat. Egy meditációs keresztkerék a falon, egy podesztre állított mellszobor, egy pad és a homoktálcába fúródó gyertyák fénye.

Megérkezés és csend. Az alapelem a tűz. Az alkotó erő az egységes teremtő gondolat. Ég és föld a kápolna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Építészek

Peter Zumthor

Hans van der Laan

Rudolf Schwarz

Sigurd Lewerentz

Erik Gunnar Asplund

Dominikus Böhm

Le Cobusier

Oscar Niemeyer

Eladio Dieste

Jørn Oberg Utzon

Juha Ilmari Leiviskä

...

Álvaro Siza Vieira

Tadao Ando

Mario Botta

John Pawson

Wandel-Hoefer-Lorch & Hirsch

James Turrell és Leslie Elkins

Craig W. Hartman

Heinz Tesar

José Ignacio Linazasóro

Raffaele Cavadini

Matti Sanaksenaho

Meinhard von Gerkan és Volkwin Marg

Allmann-Sattler-Wappner

Marte.Marte

Andreas Meck

Ulrich Königs

Fátima Fernandes és Michele Cannatá

Athelier Werner Schmidt

Raj Rewal és Frederico Valsassina

Peter és Christian Brückner

Thomas Höller és Georg Klotzner

Pierre-André Simonet és Yvan Chappuis

Certov & Morianz

Franck Hammouténe

Kister-Scheithauer-Gross

Kari Järvinen és Merja Nieminen

Saša Randić és Idis Turato

Gerold Wiederin és Helmut Federle

João Luis Carrilho da Graça

José Fernando Gonçalves

Jensen és Skodvin

Zeinstra van der Pool

Hans Waechter

Peter és Gabriele Riepl

Axel Schultes és Charlotte Frank

Takashi Yamaguchi

Rocha, Paulo Mendes da

João Luis Carrilho da Graça

Tabuenca és Leache

Studio Anselmi

Cino Zucchi

Andreas Meck

Florian Nagler

Francesco Garofalo és Sharon Yoshie Miura

Craig W. Hartman

Eduardo Delgado Orusco

...

Timo és Tuomo Suomalainen

Heiki és Kaija Siren

Sáenz de Oiza

Peder Vilhelm Jensen-Klint

Peter Celsing

Bernt Nyberg

Carl Nyrén

Erik Bryggman

Hans Borgström és Bengt Ingmar Lindroos

...

Csaba László

Vass Zoltán

Makovecz Imre

Csete György

Török Ferenc

Balázs Mihály

Fejérdy Péter

Ferencz István

Nagy Tamás

Pazár Béla

Lengyel István

Czigány Tamás és Páll Anikó

Kocsis József

Benczúr László

Golda János és Madzin Attila

Major György

Krähling János

Basa Péter

Kruppa Gábor

Gereben Gábor és Péter

Szoják Balázs

Sajtos Gábor

Jászay Gergely

...


%d bloggers like this: