Novy Dvur, trappista monostor (1999-2004)

John Pawson

“Silence, with its desire to be, and Light, the giver of all presence.” Louis Kahn

Louis Kahn örökérvényű mondatával és a kortárs szerzetesség két látszólag azonos stílusú, de alapjaiban különböző építészi magatartású épületeivel zárjuk az évet: Dom Hans van der Laan vaalsi monostor-bővítésével és John Pawson Novy Dvur-i monostorával. (szerk.)

Várakozás

Bohémia lenyűgöző hegyei között utazva a természet nyugodt, évezredekben mérhető történetisége vesz körül. A völgyekből kiemelkedő utak képszekvenciákat villantanak fel, tektonikus vetületek tűnnek elő, mély-komor tömegek, melyek azonnal feloldódnak a növényzettakaró lágyságába burkolózva. A kanyarodó út újra erdőszélhez érkezik, kontrasztos fényhatás töri meg a lendületet, a magas szálfák közé érve a fény éles csíkokban szakítja át a lombkorona-szintet. Egy helyet keresünk, a leírások vezetnek, de az érkezés élménye érteti meg velünk a „hely” fontosságát. Frédéric Debuyst kortárs templomépítészetet bemutató személyes olvasatában[1] párbeszédről ír: a természet, a táj, az épített és a humán környezet összhangzatáról. Ilyen teljességet keresünk egy monostor felé utazva.

Már messze hátrahagytuk a politikailag diktált álomra épített ipartelepek elhagyatott romjait és az egykor jobb kort megért majorsági központok üres épületeit is lakonikusan szemléljük csak – ez is a jelen közvetlen érintettsége. A táj tiszta rendje azonban elfeledteti a történelem alakulását, csak a lehetőség válik fontossá: a rendszerváltás óta felépült első ciszterci monostor felé közeledünk, mely a kortárs keresztény szakrális építészet utóbbi években legtöbbet idézett alkotása. Képek után kutatunk, melyek a biennálés utazások alkalmával megragadtak, hangulatokat fogalmazunk meg, melyek a publikációk modellfotói alapján értek minket, másoktól hallott narratívákat veszünk elő. És ugyanakkor azt az értelmezést, mellyel pannonhalmi bencések szólnak[2] döntésük megalapozottságáról, amikor Magyarország egyik legősibb alapítású apátságának átalakítása kapcsán John Pawson nevét említik.

Egy frissen vágott kaszálón áthaladva a domb gerince mögött feltűnik egy magas barokk tetőzet csúcsdísze, útszéli kereszt jelöli az út végét. A megérkezés ősfás ligetben ér minket, a vaskos törzsek között fehér épülettömegek tűnnek fel.

Történet

Nový Dvůr trappista monostorának története nyolc évre nyúlik vissza. A ciszterci rend franciaországi Sept Fons kolostorának cseh szerzetesei az ezredfordulón látták elérkezettnek az időt, hogy a Szent Bernát-i reguláknak megfelelő filiát hozzanak létre hazájukba visszatérve. Az anyamonostor apátja egy rendtársuktól kapott könyvben találkozott egy olyan építészeti eszköztárral dolgozó építész munkáival, melyekben felismerni vélte a megkötéseiben szigorú ciszterci hagyomány kortárs megtestesülését. A könyv az ezredvég egyik opusza, a Minimum. Szerzője a minimalizmus mai „sztárja”, John Pawson.

Nem sokkal később fel is keresték londoni irodájában és a reguláknak megfelelő elvárások felvezetésével mély párbeszéd kezdődött. Pawson közel egy hetet töltött az anyamonostorban, együtt élve a szerzetesekkel, a napirend hét liturgiáját és a munkaórákat is végigkövetve. Az építészeti vonatkozásokban magasfokú összhang állt fenn a tervező és a közösség közt: a puritanizmusukban gyöngyszem világi építészeti alkotások[3] minimalizmusa és a szakrális tér szentbernáti szemlélete összeért.

A hazájukba visszatérő cseh szerzetesek Bohémia hegyei közt kutattak megfelelő helyszín után, amikor az egykori majorságra leltek Plzeňtől északnyugatra. A XVIII. századi gazdasági központ főépülete rekonstruálható volt, azonban a gazdasági épületek elbontásra kerültek. Pawson az eredeti beépítést, az épületszárnyak által három oldalról közrezárt udvart vette alapul a teljes kerengő megtervezésekor. A szituációs döntés a hely történeti erejét vitte tovább a kortárs épületek kialakításába – az építészeti eszköztárban a hasonulás helyett karakteres mai gondolatokat alkalmazva.

A palatetővel fedett, kétszintes barokk udvarház a lejtő magasan elhelyezkedő vonalán hosszan elnyúlik. A völgy irányába húzódóan a két új szárny hasonló magasságú tömegeiben északon a templom valamint délen a szintben különválasztott dormitórium és refektórium kapott helyet. Az udvart bezáró negyedik, keleti szárny tömegében valamivel kisebb, de belső tereiben bővebb: az emeleti szkriptórium, káptalanterem és sekrestye kettős belmagasságú, a kerthez csatlakozó alsó szinten található a mosoda, a konyha és az irodák. A kerítésen túl kis tó, majd a hatalmas területű kaszáló nyúlik le a völgyig, azon túl a monostor erdeje kúszik fel a szemközti dombra.

Találkozás

A külvilágtól elzárt életet élő trappista szerzetesek a Sz. Róbert által 1098-ban alapított ciszterciek rendjéhez tartoznak.[4] A reformrend építészeti reguláinak megfogalmazása Clairvaux-i Sz. Bernát nevéhez köthető: a XII. századtól az „atyaapátságok” és filiáik a puritánság tiszta egységével és a fény misztériumával épültek évszázadokon át.[5] A fás ligetben feltárulkozó Nový Dvůr monostor mesteri megoldással nyit az érkező „zarándok” felé. A régi udvarház és a templom nem épül össze, kis átriummal kapcsolódik egymáshoz, melyet egy szűk falnyíláson lehet megközelíteni – ez a laikusok bejárata, hiszen a szerzetesek a kerengőből közelítik meg a templomot. Az átrium közepét egy fa foglalja el, a falból kifolyó vizet nagy kővályú fogja fel. A templom világi bejárata a sarokban húzódik meg magasan metszett nyílással egységesen komponálva. A kis tér hatása Hans van der Laan vaalsi kolostorának bejárati udvarát is meghaladóan szűkszavú, ugyanakkor líraian közvetlen.

A templomtér vertikális aránya a hosszanti alaprajz titkos játékaiban és a metszet rejtett szerkesztésében fejthető meg. Pawson a provencei bencés hatású ciszterci monostorokat vette alapul, amikor szakrális terét íves apszissal zárta le. A külső tömegében markáns elem a belsőben messze az oltártér mögé nyúlik: lépcsőlejáratot adva az altemplomban elhelyezkedő temetőhöz. A lapostetős épülettömeget vertikálisan csak a kerengőudvarhoz rendelt harangfal áttört síkja gazdagítja, horizontálisan pedig a padlótól megközelítőleg 4 méterre emelkedő ívezetes konzol alkotta tömegbővület. A szofisztikus metszet-szerkesztésnek köszönhetően a belső térben nem látunk ablakokat, a rejtett felülvilágítókon érkező fény a függőleges falsíkok hasítékain tör be a tiszta fehér templomtérbe.

Csend

„A keresztény templom tehát természetes módon totális hely, a jelenlét csodálatos gazdagságával.” – fogalmaz Frédéric Debuyst[6], s szavai John Pawson szakrális terében helyénvalóak. Transzcendens nyugalom erejével telített a tér. Az imaórára sorra érkező szerzetesek a magas podesztre emelt Mária-szobor előtt meghajolva vonulnak helyükre, az énekes liturgia hangjai hamarosan megtöltik a teret. Az „ora et labora” újabb ciklusa válik láthatóvá és érthetővé a laikus betérők számára – amiről a bő ingujjú fehér ruhát fedő fekete skapuláréviselet is szól. A zárt szerzetesi csoport nyitott közösséggé válik, a fehérre meszelt falak mögötti kolostori rend teljes építészeti tisztasága a templomtér részleteinek gondos, aszketikus egyszerűségében sűrűsödik – és a fényben feloldott hangok közt él tovább. Majd az énekek elhallgatnak, s a templom kapui bezáródnak, hogy újra a munka háborítatlan percei következhessenek.

„Kell a csend, hogy létezhessen a hang.” – írja valahol Bohumil Hrabal. A csend Nový Dvůr trappista monostorában „jelen van”. (z)

A tanulmány nyomtatásban megjelent változata: Vukoszávlyev Zorán: A fehér csend teljessége. Nový Dvůr trappista monostor, Dobrá Voda, Csehország. in: Alaprajz 2007/5. pp.32-35.

A kolostor az angol építész honlapján.
A kolostor a cseh társtervező építész honlapján.
A kolostor saját honlapja.


[1] DEBUYST, Frédéric: A hely szelleme a keresztény építészetben. Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2005.

[2] Tér a térben. Alaprajz. 2007/4. pp.16-19.

[3] John Pawson legjelentősebb munkái számos magánház-építés és lakás-átalakítás mellett: farm Essexben, Calvin Klein üzlet New Yorkban, Sackler-híd Londonban.

[4] A rend történetét és építészetét számos publikáció ismerteti, közülük itt kiemelve: LEROUX-DEHUYS, Jean-François: Cistercian Abbeys. Könemann, Köln, 1998.

[5] Maga Pawson is egy ciszterci monostor, a provencei Le Thoronet apátság egyszerűségét emeli ki saját építészeti látásmódja történeti mintájaként.

[6] DEBUYST, Frédéric, i.m., p.52.

Advertisements

0 Responses to “Novy Dvur, trappista monostor (1999-2004)”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Építészek

Peter Zumthor

Hans van der Laan

Rudolf Schwarz

Sigurd Lewerentz

Erik Gunnar Asplund

Dominikus Böhm

Le Cobusier

Oscar Niemeyer

Eladio Dieste

Jørn Oberg Utzon

Juha Ilmari Leiviskä

...

Álvaro Siza Vieira

Tadao Ando

Mario Botta

John Pawson

Wandel-Hoefer-Lorch & Hirsch

James Turrell és Leslie Elkins

Craig W. Hartman

Heinz Tesar

José Ignacio Linazasóro

Raffaele Cavadini

Matti Sanaksenaho

Meinhard von Gerkan és Volkwin Marg

Allmann-Sattler-Wappner

Marte.Marte

Andreas Meck

Ulrich Königs

Fátima Fernandes és Michele Cannatá

Athelier Werner Schmidt

Raj Rewal és Frederico Valsassina

Peter és Christian Brückner

Thomas Höller és Georg Klotzner

Pierre-André Simonet és Yvan Chappuis

Certov & Morianz

Franck Hammouténe

Kister-Scheithauer-Gross

Kari Järvinen és Merja Nieminen

Saša Randić és Idis Turato

Gerold Wiederin és Helmut Federle

João Luis Carrilho da Graça

José Fernando Gonçalves

Jensen és Skodvin

Zeinstra van der Pool

Hans Waechter

Peter és Gabriele Riepl

Axel Schultes és Charlotte Frank

Takashi Yamaguchi

Rocha, Paulo Mendes da

João Luis Carrilho da Graça

Tabuenca és Leache

Studio Anselmi

Cino Zucchi

Andreas Meck

Florian Nagler

Francesco Garofalo és Sharon Yoshie Miura

Craig W. Hartman

Eduardo Delgado Orusco

...

Timo és Tuomo Suomalainen

Heiki és Kaija Siren

Sáenz de Oiza

Peder Vilhelm Jensen-Klint

Peter Celsing

Bernt Nyberg

Carl Nyrén

Erik Bryggman

Hans Borgström és Bengt Ingmar Lindroos

...

Csaba László

Vass Zoltán

Makovecz Imre

Csete György

Török Ferenc

Balázs Mihály

Fejérdy Péter

Ferencz István

Nagy Tamás

Pazár Béla

Lengyel István

Czigány Tamás és Páll Anikó

Kocsis József

Benczúr László

Golda János és Madzin Attila

Major György

Krähling János

Basa Péter

Kruppa Gábor

Gereben Gábor és Péter

Szoják Balázs

Sajtos Gábor

Jászay Gergely

...

Advertisements

%d bloggers like this: