Foligno, San Paolo Apostolo plébániaközpont (2001-2009)

Massimiliano és Doriana Fuksas

Fuksas saját úton járó építész. Összevetve kísérleti munkáival – amilyen a római Európa Kongresszusi Központ (2008), a straßburgi Zenith Zenecsarnok (2008), a pisai Piaggio Történeti Múzeum (2006) vagy a Vicenzába tervezett Nardini Kiállítóközpont (2004) – a Foligno nyugati határában épült templom reduktív formáját és anyaghasználatát kevéssé tudnánk mihez hasonlítani. A látszat csal, hiszen az említett művek biomorfizmusa egyedi, analitikus építészeti szemléletet rejt, a külső héj és belvilág megkülönböztető tipológiáját, a szabad formák racionális keretezettségét. Hiába is vádolnánk az építészt alakoskodással, az olasz kultúrában a városok és történeti emlékek sokszínű ihletése a tervező mindennapjainak része. Tény azonban, hogy egy ‘másik Fuksas’ rejtezik a Szent Pál templom és általában szakrális épületei mögött: visszafogottság, a történeti formák posztmodern szimbolizmusa, vagy azok redukciója a lényeg keresésének hosszú folyamatában. Már a francia niauxi Graffitimúzeum (1993) tervein is érződik az elvont formálás, az út, a tér, a barlang és a természet külön-külön entitásának alkotói csendje; miként a palianoi (1980), az orvietoi (1991) és a Civita Castellanaban (1992) épült temetőkerteknél is, amelyek az archetipikus szerkezetelemeket Aldo Rossihoz hasonlóan szublimáló szellemvárosok.

Foligno ovális gyémánthoz hasonló településének szélén, a külváros fesztelen szövetében helyezkedik el az új plébániaközpont. E kockaszerű beton ‘erődítmény’, s a hozzá tartozó plébánia kettősének stabilitása helyi-értékkel bír, miután 1997-ben a körzetben földrengés pusztított. Amikor Fuksas terve elnyerte az egyházmegye bizalmát, a templom ikonikus alakjával reprezentált újjászületés jelképét látták benne. Valóban, a templom kettős, cölöp- és gerendarács alapozása, a vaskos falak és az egyes épületrészek ún. szeizmikus dilatációi technológiailag is rászolgálnak a megnevezésre.

A komplexumot két elem alkotja: a liturgikus tér, amely két egymásba illesztett négyzetes téglatestből áll, a másik elem a szintén négyszög keresztmetszetű, alacsonyabb, dinamikus tömeg, amelyben a sekrestye, a püspöki adminisztráció, a papi lakás és egy vendégház kapott helyet. A két test között összekötő híd egy hétköznapi szolgálatra tervezett kápolnának ad otthont. Az egyes épületrészek külön-külön és egymásból is feltárhatók, de a templom egy látványosan szerkesztett felvezető rámpát is kapott. Az anyagában és geometrikus rendjét tekintve szűkszavú kubus az Appeninek vonulatának előterében kristályként tűnik fel, amely a környék fényét és levegőjét egyetlen triviális formában sűríti.

Ezen egyszerűség azonban igen komplex gondolatiságot palástol. A 30×22,5 méter oldalarányú, 25 méter magas mértani test vázszerkezetű, betonlemezekkel burkolt falait összekötő acél tetőgerendák egy függönyszerű, rácsmerevítésű gipszfalat függesztenek fel, amely kijelöli a felszentelt tér és az átmeneti tér határát. Az utóbbi, szentélykörüljáróként, vagy a passió útjaként is felfogható átmeneti zóna felfedi a külső és belső térréteg drámáját: a külső határfalak esetleges, szilánkrajzolatú ablakai fénygaratokként futnak tovább a hajóbelsőbe. E fénygúlák, melyek a függönyön inneni és túli világ között közvetítenek, a körüljáróból szemlélve az anyag nyúlványainak, szabálytalan gerendáknak tűnnek. Fuksas szerint a fény strukturális elemmé válásának metamorfózisa ez, amely a föld és az ég, a ki- és betekintés közti kapcsolat titkát fedi fel:

„Egymásba függesztett terek ezek. A betonon keresztül tekintünk az égre ‘kintről’, a ‘bent’ belsejébe, a ‘kintre’ szegezve figyelmünket.”

A mondat, akárcsak az épület tömörsége Fuksast és a templomot olyan építészekkel és mesterművekkel kapcsolja össze, amilyen Peter Zumthor és a Köln közelében épült Bruder Klaus kápolna (2007). A tervező építészeti ars poeticáját ismerhetjük fel benne. A tér mindemellett funkcionális, jól szervezett. Berendezése az építésziroda bútortervei közül került ki. A téglalap alaprajzot harmadában osztja a pódiumra emelt oltárkompozíció, amelyen az asztal, a szószék, a papi trónus és a szentségtartó szobrászi, ha nem is a legmegfelelőbben elrendezett egységeket képeznek. A padsorokat úgy alakították ki, hogy a klérus és a hívek sorai térbeli elválasztás nélkül is megkülönböztethetőek legyenek. A nyolcszögletű keresztelőkút az északra néző kompozíció délkeleti sarkában áll.

Kereszt az építészeti terveken sehol sem jelenik meg látványelemként, csupán a robusztus, ablaktalan déli homlokzatot felnyitó, teljes szélességű üvegfal közepén. Ez jelöli ki a főkapu helyét, miként a tető hármas ablaksávja az oltárét. E jel az épülettesten ejtett ‘sebek’ közül az egyetlen szabályos forma, amely a szentháromságra utalhat. A környező, rombuszformájú nyílások talán a zodiákus egy-egy konstellációjának absztrakt másai. Hogyan is mulaszthatnánk el e ‘függönyökkel’ védett, bensőséges térkvadrátot összevetni a salamoni templom szent sátrával?

Említést érdemelnek a kortárs képzőművészek Olaszországban egyetlen jobb templomtervből sem hiányzó alkotásai. A Mario Bottával is dolgozó Enzo Cucchi a templom előtt egy 13,5 méter magas, cementből és carrarai márványból készült szobrot épített fel. Az ‘sztélé-kereszt’ –ként ismert művön kívül Mimmo Paladino keresztútja és Maurizio Nannucci fényinstallációja is templom és környezetének részévé vált. (KV)

Referenciák:

Architectural review, vol. 225, no. 1347, 2009 May, p. 40-49.

Domus, no. 900 supplement, 2007 Feb., p. 1-96. p. 34-39

Casabella, vol. 65, no. 694 supplement, 2001 Nov., p. 3-72. p. 28-49

Techniques & architecture, no. 465, 2003 Apr./May, p. 116-117.

építésziroda honlapja

építészfórum

designboom

archdaily

blog

arnewde

archiportale

archicentral

Advertisements

0 Responses to “Foligno, San Paolo Apostolo plébániaközpont (2001-2009)”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
Építészek

Peter Zumthor

Hans van der Laan

Rudolf Schwarz

Sigurd Lewerentz

Erik Gunnar Asplund

Dominikus Böhm

Le Cobusier

Oscar Niemeyer

Eladio Dieste

Jørn Oberg Utzon

Juha Ilmari Leiviskä

...

Álvaro Siza Vieira

Tadao Ando

Mario Botta

John Pawson

Wandel-Hoefer-Lorch & Hirsch

James Turrell és Leslie Elkins

Craig W. Hartman

Heinz Tesar

José Ignacio Linazasóro

Raffaele Cavadini

Matti Sanaksenaho

Meinhard von Gerkan és Volkwin Marg

Allmann-Sattler-Wappner

Marte.Marte

Andreas Meck

Ulrich Königs

Fátima Fernandes és Michele Cannatá

Athelier Werner Schmidt

Raj Rewal és Frederico Valsassina

Peter és Christian Brückner

Thomas Höller és Georg Klotzner

Pierre-André Simonet és Yvan Chappuis

Certov & Morianz

Franck Hammouténe

Kister-Scheithauer-Gross

Kari Järvinen és Merja Nieminen

Saša Randić és Idis Turato

Gerold Wiederin és Helmut Federle

João Luis Carrilho da Graça

José Fernando Gonçalves

Jensen és Skodvin

Zeinstra van der Pool

Hans Waechter

Peter és Gabriele Riepl

Axel Schultes és Charlotte Frank

Takashi Yamaguchi

Rocha, Paulo Mendes da

João Luis Carrilho da Graça

Tabuenca és Leache

Studio Anselmi

Cino Zucchi

Andreas Meck

Florian Nagler

Francesco Garofalo és Sharon Yoshie Miura

Craig W. Hartman

Eduardo Delgado Orusco

...

Timo és Tuomo Suomalainen

Heiki és Kaija Siren

Sáenz de Oiza

Peder Vilhelm Jensen-Klint

Peter Celsing

Bernt Nyberg

Carl Nyrén

Erik Bryggman

Hans Borgström és Bengt Ingmar Lindroos

...

Csaba László

Vass Zoltán

Makovecz Imre

Csete György

Török Ferenc

Balázs Mihály

Fejérdy Péter

Ferencz István

Nagy Tamás

Pazár Béla

Lengyel István

Czigány Tamás és Páll Anikó

Kocsis József

Benczúr László

Golda János és Madzin Attila

Major György

Krähling János

Basa Péter

Kruppa Gábor

Gereben Gábor és Péter

Szoják Balázs

Sajtos Gábor

Jászay Gergely

...

Advertisements

%d bloggers like this: