Magyarországi ortodox templomok

Dujmov Milán és Szalai-Nagy Márta

Az ortodox Karácsony (január 7-8.) és közelgő évforduló (január 13. az óév utolsó napja a Juliánus naptár szerint) ünnepköréhez igazodva 2010. december közepén megjelent egy a keleti kereszténység magyarországi épített emlékeit átfogó gyűjtőmunka, mely sorba veszi az egyes bizánci-ortodox-pravoszláv rítushoz tartozó egyházak mai templomait és számot ad a 20. században elpusztult emlékekről is egy-egy fotóval és rövid leírással. Hazánk szerb, román, görög, orosz, magyar, bolgár ortodox híveinek templomai a napokban teltek meg a (Juliánus és Gergely-számítás eltérő naptára miatt 13 nap „eltolódással” következő) Karácsony rítusaira gyülekező hívekkel és holnap már az új esztendőt köszöntik.

Dujmov Milán – Szalai-Nagy Márta:

Magyarországi ortodox templomok

Magánkiadás, 2010

Idézet az előszóból:

„Ebben a kiadványban a hazai ortodox templomok, kápolnák fotóit gyűjtöttük össze, azzal a hiánypótló céllal, hogy bemutassuk ortodox egyházaink építészeti értékeit, megmentve őket a feledés enyészetétől. Gyűjtőmunkánkat az a felismerés indította el, hogy mindmáig nem létezett olyan kiadvány, amely bemutatta volna az összes hazai ortodox templomot. Igaz, hogy megjelentek figyelemreméltó kiadványok az ortodox templomokról, ikonosztázionokról, elsősorban szerb, román és magyar nyelven, de egyik sem volt teljes, hiszen többnyire csak a saját egyházuk templomaival foglalkoztak, illetve csak a ma is létező templomokról értekeztek. Így született az ötlet, hogy bemutassuk a ma is álló ortodox templomokat, függetlenül az egyházi joghatóságuktól, a lebontott templomok archív fotóit, és azokat is, melyek ma már nem az ortodox egyházak tulajdonában vannak. Itt kell megemlítenünk, hogy részint anyagi, részint szervezési okok miatt csak a templom külsők fotóit publikáljuk munkánkban, és hogy a képeket nem fotóművész készítette. A könyvben csak azok a templomok, kápolnák fotói szerepelnek, amelyek a hazai hivatalos ortodox egyházak által elismertek és felszenteltek. Így néhány kápolna, imaház nem kerülhetett a listára, abban bízva, hogy a közeljövőben fotóikkal bővülhet majd a hazai imaházak, templomok sora.

A templomok bemutatását ábécé sorrendben közöljük, követve a megyék hivatalos listáját. Az országos és megyei térképekkel igyekeztünk olvasóink érdeklődést felkelteni, hiszen különböző színekkel és szimbólumokkal szerepelnek a hazai ortodox templomok és kápolnák, a tájékozódás megsegítésére. Kiadványunk magyar nyelvű, de tiszteletben tartva az ortodox hívek nemzetiségi hovatartozását, a könyv végén bolgár, görög, orosz, román és szerb mutató található a hazai ortodox települések neveivel és a templomok patrocíniumaival.

Gyűjtőmunkánk során kénytelenek voltunk megállapítani, hogy sajnos néhány templomról igen szerény szakirodalom áll rendelkezésünkre, ezért arra biztatjuk egyháztörténészeinket, hogy munkálkodjanak a magyarországi ortodox templomok építéstörténetének megírásában. Mindazonáltal kiadványunk nem mondható történeti munkának, de az is igaz, hogy néhány templomesetében saját kutatásainkat is felhasználtuk, különösen a baranyai templomoknál.

Itt kell megemlítenünk, hogy csak a XX. században is létezett templomokat gyűjtöttük össze, és ezt abban a tudatban tettük, hogy léteztek olyan templomok, imaházak, kápolnák, amelyek a századok során elpusztultak vagy felszámolták őket. Ide kell sorolnunk, a teljesség igénye nélkül, a nagykőrösi és soproni kápolnákat, a szegedi felsővárosi templomot vagy a Rákóczi-féle szabadságharcban elpusztult baranyai, tolnai templomokat, egyszóval az összes valaha létező templomot, imaházat. Reméljük, egyszer majd olyan kiadvány láthat napvilágot, amelyben az összes egykoron létező templom története, külsője és ikonosztázionja, archív fotója kerül bemutatásra. Addig is ezzel a munkával igyekeztünk csökkenteni azt a fehér foltot, amely a hazai ortodox templomok történetét fedte. Reményünk szerint, ezt a képes albumot nemcsak az ortodox hívek forgathatják hasznosan, ha nem azok a szimpatizánsok is, akik szeretnék megismerni ortodox egyházaink legbecsesebb kincseit – templomainkat. Hiszen a történelem során az itt letelepedett ortodoxok mindig a legbecsesebb értékeiket hozták magukkal, ikonjaikat, szentjeik ereklyéit, amelyeket az itt felépülő templomaikban helyeztek el, egyben gazdagítva hazánk szellemi és anyagi kultúráját. Kiadványunk nem titkolt célja e gazdagság bemutatása.” (A szerzők)

A könyv ára: 3.900 Ft. Megvásárolható a szerzőktől személyesen, ill. + postaköltség – Dujmov Milán (dujmmilan@freemail.hu)és Szalai-Nagy Márta (Panni11@yahoo.com)

továbbá:

Szentendrén a szerb múzeumban
Szentendrén az Örömhírvitel templomban
Budapesten a Kairos kiadó boltjában
Budapesten a Petőfi téri templomban
Százhalombattán a Matrica Múzeumban
Koós Miklós honlapján (koos.hu)
Szegeden a szerb templomban (Szent Miklós)
Miskolcon a Szent Háromság templomban

A könyvben ismertetett templomok listája megyénkénti bontásban patrónussal és egyházjogi hatósággal:

Baranya Megye

Beremend – Úr Mennybemenetele (szerb)

Borjád – Istenanyja bevezetése a templomba. (szerb) – elbontott

Dunaszekcső – Szent Miklós ereklyéinek átvitele (szerb)

Egyházaskozár – Teológus Szt. János (szerb) – elbontott

Erdősmecske – Szent Demeter (szerb)

Görcsönydoboka – Szent Mihály arkangyal (szerb) – elbontott

Hidas – Szent Miklós (szerb) – elbontott

Illocska – Szent Paraszkéva (szerb)

Ivándárda – Szent György (szerb) – elbontott

Lánycsók – Három Nagy Szent Atya (szerb) – elbontott

Lippó – Keresztelő Szent János születése (szerb)

Liptód – Szent Lukács apostol és evangélista (szerb) – elbontott

Magyarbóly – Szent Lukács apostol és evangélista (szerb)

Majs – Szent Paraszkéva (szerb)

Mohács – Szent Háromság (szerb)

Mohács – Szent Konstantin és Heléna kápolna a szerb temetőben (szerb)

Nagybudmér – Szent Mihály arkangyal (szerb) – elbontott

Pécs – Oszlopos Szent Simeon kápolna (szerb)

Pécs – Rilai Szent János kápolna (bolgár)

Pécsvárad- Istenanyja elhunyta (szerb) – elbontott

Sárok – Szent Demeter (szerb)

Siklós – Szent Demeter (szerb)

Somberek – Szent György (szerb)

Szigetvár – Három Nagy Szent Atya (szerb) – elbontott

Töttös – Szent Demeter (szerb) – elbontott

Véménd – Szent István első vértanú ereklyéinek átvitele (szerb) – elbontott

Villány- Isten Anyja elhunyta (szerb)

Bács – Kiskun Megye

Baja – Szent Miklós ereklyéinek átvitele (szerb)

Baja – Örömhírvitel (szerb) – átadott templom

Baja – Szent György temetőkápolna (szerb) – átadott templom

Hercegszántó – Isten Anyja születése (szerb)

Kecskemét – Szent Háromság (görög)

Békés megye

Battonya –Isten Anyja születése (szerb)

Battonya – Szent György (román)

Békés – Isten Anyja születése (román)

Békéscsaba – Szent Miklós (román)

Csorvás – Szent Mihály és Gábriel arkangyalok kápolna (román)

Elek – Szent Miklós, kápolna (román)

Gyula – Szent Miklós ún. nagyromán templom (román)

Gyula – Szent Paraszkéva ún. kisromán templom (román)

Kétegyháza – Szent Mihály és Gábriel arkangyalok (román)

Méhkerék – Szent Mihály és Gábriel arkangyalok (román)

Pusztaottlaka – Úr mennybemenetele (román)

Sarkadkeresztúr – Örömhírvitel, kápolna (román)

Borsod – Abaúj – Zemplén megye

Miskolc – Szent Háromság (magyar)

Tokaj – Szent Miklós (magyar)

Budapest

Budapest – Szent Cirill és Metód (bolgár)

Budapest – Radonyezsi Szent Szergij, kápolna (orosz)

Budapest – Isten Anyja elhunyta (magyar)

Budapest – Szent György (szerb)

Budapest – Szent Háromság (szerb) – elbontott

Budapest – Szent István Magyarország királya és Szent Hierotheosz kápolna (görög)

Budapest – Keresztelő Szent János, kápolna (román)

Csongrád megye

Deszk – Úr Színeváltozása (szerb)

Hódmezővásárhely– Isten Anyja születése (szerb)

Magyarcsanád – Úr mennybemenetele (román)

Magyarcsanád – Szent György (szerb)

Szeged – Szent Miklós ereklyéinek átvitele (szerb)

Szeged – Szőreg – Isten Anyja születése (szerb)

Szeged – Szent György- kápolna (magyar)

Szentes – Szent Miklós (görög)

Újszentiván – Isten Anyja elhunyta (szerb)

Fejér megye

Adony – Szent Háromság (szerb) – elbontott

Beloianisz – Szent Konstantin és Heléna (görög)

Dunaújváros – Szent Miklós ereklyéinek átvitele (szerb)

Rácalmás –Úr Mennybemenetele (szerb)

Székesfehérvár – Keresztelő Szent János születése (szerb)

Székesfehérvár – Szent Katalin kápolna (szerb)

Győr – Moson- Sopron megye

Győr – Szent Miklós ereklyéinek átvitele (szerb)

Hajdú – Bihar megye

Darvas – Szent Mihály és Gábriel arkangyalok (román)

Körösszakál – Szent Mihály és Gábriel arkangyalok (román)

Körösszegapáti – Szent Miklós (román)

Mezőpeterd – Szent Mihály és Gábriel arkangyalok (román)

Vekerd – Szent Mihály és Gábriel arkangyalok (román)

Zsáka – Szent Mihály és Gábriel arkangyalok (román)

Heves megye

Eger – Szent Miklós ereklyéinek átvitele (szerb)

Gyöngyös – Szent Miklós (magyar)

Jász – Nagykun – Szolnok megye

Karcag – Szent György (görög)

Komárom – Esztergom megye

Esztergom – Szent Mihály arkangyal (szerb) – átadott templom

Nógrád megye

Balassagyarmat – Isten Anyja születése (szerb) – átadott templom

Pest megye

Budakalász – Szent Gábriel arkangyal (szerb)

Csobánka – Szent Gábriel arkangyal (szerb)

Lórév – Szent Miklós ereklyéinek átvitele (szerb)

Pomáz – Szent György (szerb)

Ráckeve – Isten Anyja elhunyta (szerb)

Százhalombatta – Istenanya születése (szerb)

Szentendre – Szent Háromság (szerb) – izbégi templom – átadott templom

Szentendre – Szent Péter és Pál (szerb) – Tyiprovacska templom – átadott templom

Szentendre – Szent Mihály arkangyal (szerb) – Pozsarevacska templom

Szentendre – Úr Színeváltozása (szerb) – Preobrazsenszka ún. Tabakosok temploma

Szentendre – Örömhírvitel (szerb) – Blagovestenszka ún. Görög templom

Szentendre – Szent Miklós (szerb) – Opovacska templom – átadott templom

Szentendre – Isten Anyja elhunyta (szerb)- Székesegyház ún. Belgrádi templom (szerb)

Szigetcsép – Szent Sztefan Decsanszki (szerb)

Üröm –Szent Alexandra kápolna (orosz)

Vác – Szent Miklós (szerb) – átadott templom

Szabolcs – Szatmár – Bereg megye

Nyíregyháza – Szent György kápolna (magyar)

Tolna megye

Alsónána – Isten Anyja elhunyta (szerb) – átadott templom

Bátaszék – Szent György (szerb) – elbontott

Dunaföldvár – Szent Háromság (szerb)

Grábóc – Szent Mihály és Gábriel arkangyal (szerb)

Medina – Szent Háromság (szerb)

Zala megye

Nagykanizsa – Szent Miklós kápolna (szerb) – átadott templom

Advertisements

0 Responses to “Magyarországi ortodox templomok”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Építészek

Peter Zumthor

Hans van der Laan

Rudolf Schwarz

Sigurd Lewerentz

Erik Gunnar Asplund

Dominikus Böhm

Le Cobusier

Oscar Niemeyer

Eladio Dieste

Jørn Oberg Utzon

Juha Ilmari Leiviskä

...

Álvaro Siza Vieira

Tadao Ando

Mario Botta

John Pawson

Wandel-Hoefer-Lorch & Hirsch

James Turrell és Leslie Elkins

Craig W. Hartman

Heinz Tesar

José Ignacio Linazasóro

Raffaele Cavadini

Matti Sanaksenaho

Meinhard von Gerkan és Volkwin Marg

Allmann-Sattler-Wappner

Marte.Marte

Andreas Meck

Ulrich Königs

Fátima Fernandes és Michele Cannatá

Athelier Werner Schmidt

Raj Rewal és Frederico Valsassina

Peter és Christian Brückner

Thomas Höller és Georg Klotzner

Pierre-André Simonet és Yvan Chappuis

Certov & Morianz

Franck Hammouténe

Kister-Scheithauer-Gross

Kari Järvinen és Merja Nieminen

Saša Randić és Idis Turato

Gerold Wiederin és Helmut Federle

João Luis Carrilho da Graça

José Fernando Gonçalves

Jensen és Skodvin

Zeinstra van der Pool

Hans Waechter

Peter és Gabriele Riepl

Axel Schultes és Charlotte Frank

Takashi Yamaguchi

Rocha, Paulo Mendes da

João Luis Carrilho da Graça

Tabuenca és Leache

Studio Anselmi

Cino Zucchi

Andreas Meck

Florian Nagler

Francesco Garofalo és Sharon Yoshie Miura

Craig W. Hartman

Eduardo Delgado Orusco

...

Timo és Tuomo Suomalainen

Heiki és Kaija Siren

Sáenz de Oiza

Peder Vilhelm Jensen-Klint

Peter Celsing

Bernt Nyberg

Carl Nyrén

Erik Bryggman

Hans Borgström és Bengt Ingmar Lindroos

...

Csaba László

Vass Zoltán

Makovecz Imre

Csete György

Török Ferenc

Balázs Mihály

Fejérdy Péter

Ferencz István

Nagy Tamás

Pazár Béla

Lengyel István

Czigány Tamás és Páll Anikó

Kocsis József

Benczúr László

Golda János és Madzin Attila

Major György

Krähling János

Basa Péter

Kruppa Gábor

Gereben Gábor és Péter

Szoják Balázs

Sajtos Gábor

Jászay Gergely

...

Advertisements

%d bloggers like this: