10 év szakrális tematika

A kiállítás

Egy hete lehet már megtekinteni a “10 év szakrális” kiállítást a Fuga Budapesti Építészeti Központban.

A(z ideiglenes) kurzuszáró egy évtized oktatási metódusainak leképezését adja – a hallgatói munkák az alkotómódszerek sajátos vetületeit tárják fel.

A kiállítás 2011. szeptember 29-ig tekinthető meg.

A Szakrális terek építészete – történeti liturgikus terek funkcióelemzése egyetemi kurzusról:

A fakultatív tárgyat Guzsik Tamás (1947-2002) hirdette meg először 1987-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán. A liturgiatörténetet és szakrális térhasználati funkcióelemzést felvállaló előadások keretében a hallgatók megismerkedhettek az Európában és Közel-Keleten előforduló összes történeti keresztény liturgiával – egyedülállóan bővítve a korábban csak magyarországi felekezetekkel foglalkozó szakirodalmat és építészeti szaktudást e speciális épülettípus megismerésében. Bemutatásra került a keresztény liturgia közvetlen előzményeként a zsinagógák építészete, majd kialakuló kereszténység aranykorának templomépítészet: a rómavárosi, észak-afrikai, keleti és nyugati szír, kopt, etióp, bizánci és örmény szakrális terek. A liturgia térhasználatából kiinduló építészettörténeti elemzések így a legteljesebb betekintést nyújthatták az építészek (számos meghívásnak eleget téve pedig nem csak hallgatók) számára. Kiállításunk egyik szegmensében hallgatói rajzok segítségével funkcionálisan elemezzük e liturgiákat – melyhez a hallgatók egy általuk tervezett kápolna terveivel kortárs átiratát adják építészeti alkotókészségüknek.

A Szakrális terek építészete II – kortárs tendenciák egyetemi kurzusról:

A történeti szakrális terek építészeti funkcióelemzésére alapuló, 2001-ben Guszik Tamás és Vukoszávlyev Zorán vezetésével elindított kurzus az ezredforduló kortárs templomépítészeti irányzatait tárja fel. Szemináriumi előadásokon különböző építészeti aspektusokból vizsgálatra kerülnek építészeti tendenciák. A 10 év alatt különböző alkotómetódusokkal közelítettek a hallgatók az építészeti tervezés leglényegesebb megfogalmazásai felé (ezeket lentebb ismertetjük). A kiállítás makettjei e módszerek „objektjeit” tárják elénk: a függő posztamenseken személyes terek, az üvegpaneleken összetartozóan szakrális kútházak és csoportokban alkotott kápolnatereik, az önálló posztamensen egy „szakrális dobókocka” egymásba érő koncepcionális tércsoportjai illetve a „bebújós” tömbök absztrakt tömegformájában négy eltérő térértelmezést láthatunk. A hallgatói prezentációk képei mellett építészeti túrák fotósorozata, vele szemben pedig a 2005-ös, az ezredforduló hazai és nemzetközi templomépítészetét bemutató kiállítás valamint egy templomkertben megépített „szakrális kút” kiállítási és építő-workshopjának filmje látható.

Időrendben a metódusok:

2001: elemző tanulmány

Guzsik Tamással közösen. Egy magyarországi templom ma is élő liturgiája szerint funkcionális elemzés készítése, ezen túl szubjektív véleményalakítás az építészeti megjelenésről.

2002: kápolnaterv

Guzsik Tamással közösen. Egy a mai Magyarországon élő liturgia szerint önálló kortárs építészeti terv készítése a liturgikus rendnek megfelelően. Az építészeti tér és a benne működő funkció, a liturgia térigényei.

A feladat később beépült a Szakrális I. tárgyba.

2003: személyes szakrális

Megmodellezendő egy létező templom az építészeti gondolat absztraháló kihangsúlyozásával. A megismert alkotómódszertan továbbvitele egy személyes gondolat leképezésére: rajz, tárgy, kollázs, fényhatás-elemzés, személyes tér.

Opponensek: Fejérdy Péter és Lévai Tamás

2004: efemer

Egy szabadtéri fesztivál keretei  között létrehozandó egy ideiglenes kápolna. A profán és szakrális közötti átmenet. Könnyen építhető és bontható szerkezetekkel modellezni a tartalmi minőséget – a funkcionális sokszínűség szem előtt tartásával.

Opponensek: Kálmán Ernő és Marosi Bálint

2005 kiállítás: szakrális terek az ezredfordulón

Önálló kurzus ez évben nem került meghirdetésre. A nagy áttekintést nyújtó kiállítás hallgatói tervek modelljei mellett megépült kortárs magyar templomokat és külföldi példákat egyaránt bemutatott – 14 ezer tégla alkotta posztamenseken.

A kiállítást megnyitotta: Keresztes Szilárd görög-katolikus püspök valamint Seregélyes István egri érsek.

2006-2008: szakrális kút

Egyéni építéssel létrehozható kút modelljéből indul ki a tervezés. A továbbiakban csoportmunka mentén egy közösen kiválasztott szerkezet tanulságaira alapozva kell létrehozni a maga következetességével a kortárs kápolnateret.

Opponens: Cságoly Ferenc

2007 kiállítás: a részlettől az egészig

A két év kurzusaiban létrehozott kútmodellek és a közösen alkotott kápolna-makettek kiállítása. 2 köbméter fapalló beépítésével egy absztrahált építészeti alkotómódszer bemutatása illetve a tervezett kút installációszerű megépítése.

A kiállítást megnyitotta: Cságoly Ferenc és Krähling János

2008 workshop: szakrális kút

A budakalászi szerb ortodox parókia udvarán található kútház helyén a terep-támfal lefedéséhez integrált object létrehozása. A közösségi építés gyakorlat-orientált alkalmazása, ahol az építőanyag biztosította logikai keretek megértésével jön létre az alkotás.

2009: szekvenciák

Egyetemi folyosó helyszínnel a szakralizálás fogalomkörének vizsgálata. A profán közegben egy magántér a kiindulópont – a csoportmunkában az egyénitől a közösségi felé transzformálódó tér lehetőségei kerültek középpontba.

Opponens: Cságoly Ferenc

2010: tömb

Az építészeti absztrakció lényege a tiszta inspiratív formával közvetlen kapcsolatra lépni. Az aranymetszés szabályai által létrehozott fehér kubus téri határain belül elvétettel szakrális tér létrehozása, melyeket nagy léptékű, „bebújós” terek modelleznek.

Opponens: Cságoly Ferenc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
Építészek

Peter Zumthor

Hans van der Laan

Rudolf Schwarz

Sigurd Lewerentz

Erik Gunnar Asplund

Dominikus Böhm

Le Cobusier

Oscar Niemeyer

Eladio Dieste

Jørn Oberg Utzon

Juha Ilmari Leiviskä

...

Álvaro Siza Vieira

Tadao Ando

Mario Botta

John Pawson

Wandel-Hoefer-Lorch & Hirsch

James Turrell és Leslie Elkins

Craig W. Hartman

Heinz Tesar

José Ignacio Linazasóro

Raffaele Cavadini

Matti Sanaksenaho

Meinhard von Gerkan és Volkwin Marg

Allmann-Sattler-Wappner

Marte.Marte

Andreas Meck

Ulrich Königs

Fátima Fernandes és Michele Cannatá

Athelier Werner Schmidt

Raj Rewal és Frederico Valsassina

Peter és Christian Brückner

Thomas Höller és Georg Klotzner

Pierre-André Simonet és Yvan Chappuis

Certov & Morianz

Franck Hammouténe

Kister-Scheithauer-Gross

Kari Järvinen és Merja Nieminen

Saša Randić és Idis Turato

Gerold Wiederin és Helmut Federle

João Luis Carrilho da Graça

José Fernando Gonçalves

Jensen és Skodvin

Zeinstra van der Pool

Hans Waechter

Peter és Gabriele Riepl

Axel Schultes és Charlotte Frank

Takashi Yamaguchi

Rocha, Paulo Mendes da

João Luis Carrilho da Graça

Tabuenca és Leache

Studio Anselmi

Cino Zucchi

Andreas Meck

Florian Nagler

Francesco Garofalo és Sharon Yoshie Miura

Craig W. Hartman

Eduardo Delgado Orusco

...

Timo és Tuomo Suomalainen

Heiki és Kaija Siren

Sáenz de Oiza

Peder Vilhelm Jensen-Klint

Peter Celsing

Bernt Nyberg

Carl Nyrén

Erik Bryggman

Hans Borgström és Bengt Ingmar Lindroos

...

Csaba László

Vass Zoltán

Makovecz Imre

Csete György

Török Ferenc

Balázs Mihály

Fejérdy Péter

Ferencz István

Nagy Tamás

Pazár Béla

Lengyel István

Czigány Tamás és Páll Anikó

Kocsis József

Benczúr László

Golda János és Madzin Attila

Major György

Krähling János

Basa Péter

Kruppa Gábor

Gereben Gábor és Péter

Szoják Balázs

Sajtos Gábor

Jászay Gergely

...

Advertisements

%d bloggers like this: