Szír kereszténység

megértéshez

SyriacChurch-Mosul

Gyűjtőnéven “szír típusúnak” nevezzük azokat a liturgiákat, melyek Jeruzsálemből kiindulva Antiochia, Caesarea, Edessza környékén alakultak ki, s amenyeket – különböző vallási szakadások következtében – az említett területek önálló egyházai vittek tovább.

Liturgia-értelmezésükhöz értékes adalékot nyújt az ú.n. szír Didas-calia (a III. század első feléből származó egyházfegyelmi értekezés). Az eukharisztiának azt a felfogását domborítja ki, amely a keresztény áldozat szellemi oldalát hangsúlyozza az anyagival szemben: “…most imádságot, könyörgéseket és hálaadást ajánlunk fel.”
(Részlet Guzsik Tamás: Szakrális terek funkcióelemzése c. munkájából.)

Alább segítséget nyújtunk a szír liturgikus tér értelmezéséhez – leginkább Guzsik Tamás munkájára hagyatkozva.


A legközvetlenebb irány a liturgikus tér megértéséhez és változásainak előadáson is ismertetett vonatkozásai kapcsán: itt. De ne feledkezzünk meg a kulturális és történeti vonatkozásokról – röviden tekintsük át a liturgia csoport egyházait.

Image248
A (nyugati) szír liturgia tere: 1. templomhajó, 2. cathedra, 3. bima, 4. lépcső,
5. függöny, 6. haikal, 7. oltár, 8. protheszisz, 9. proszkomidia-asztal, 10. diakonikon.

(Mielőtt azonban részletekbe belemegyünk, vegyünk egy-egy objektív összegző leírást, mely lehatárolja a keleti keresztény liturgikus családokat – a Parochia-ról és angol nyelven a Wikipedia-ról.)

A nyugati szír kereszténység vonatkozásában összegzésként: “Antiochiában a korai, Sz.Kelemen-liturgia helyébe a IV. század folyamán a jeruzsálemi Jakab-anafora lépett, ez vált általánossá, s a továbbiakban ez képezte a szír liturgiák magvát. A 451-es chakledoni zsinat után az antiochiai egyház – Jakob Bardai vezetésével – a monofizitiz-mushoz csatlakozott. Ettől kezdve a nyugati szír (jakobita) egyház és liturgia önállósult, egyéni elemekkel gazdagodott. Rendjét a trullanumi zsinat (692) rögzítette. A szertartás magja az a Sz.Jakab-féle rend, mely a közben kikristályosodott és állandósult bizánci liturgiának is az alapja. Így bizonyos rokonság felismerhető a szír-jakobita és a bizánci rítus között.” (Részlet Guzsiktól.) Összehasonlításul a Tudástár nyugati szírek cikkelye és a Wikipédia a nesztoriánusokról.

A keleti szír kereszténység vonatkozásában összegzésként: “Az Addai és Mar apostoli anaphoráját, mint helyi hagyományt a keleti szír liturgia megőrizte. Az Epheszoszi zsinat (431) után a nesztoriánus szírek önálló egyházzá szerveződ-tek, térítő tevékenységük az indiai Malabár-partig terjedt (malabár egyház). Liturgiájukban viszonylag sok a zsidó hagyomány (főleg a szövegekben), később hatott rá a Jakab-liturgia ill. ennek továbbfejlődéseként a bizánci liturgia. A fejlődés során III.Jeszosz katholikosz 650 körül az ősi liturgiát átdolgozta” (Részlet: Guzsik) Összehasonlításul: Tudástár és Wikipédia a kháldokról.

Beszéltünk még az indiai térítési területekről,elindulásul a Tudástár cikkelye. Az uniókról és a térítésekről bővebben Guzsiktól: “A történeti keleti egyházak történetének első, és önmagában is elég bonyolult fázisa az előbbiekben tárgyalt IV-VI.század, amikor teológiai természetű különbözőségek nyomán az egyes patriarchátusok területén (elsősorban Antiochiából kiindulva) önálló egyházak jöttek létre. Ezekben a már meglévő rítuskülönbségek konzerválódtak, a teológiai és a rítusbeli eltérések egymást erősítve jelentették az egyházak függetlenedését. Ilyen, rítusban és hitbeli meggyőződésben elkülönült részek: a keleti szír ( kháld), a nyugati szír (jakobita) egyházak. Indiai missziós területükön jött létre a malabár és a malankár egyház (keleti ill. nyugati szír liturgikus hagyományokkal). A történelem alakulása során ezeknek az egyházrészeknek egyes részei kapcsolatot kerestek (és találtak) a római egyházzal. Így mindegyik “szír” egyháznak kialakult egy “katolikus” változata is, mely teológiai és egyházigazgatási kérdésekben elismeri Róma főségét, de szertartási téren megőrizte önállóságát és hagyományrendszerét.” (Részlet)

Advertisements

0 Responses to “Szír kereszténység”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
Építészek

Peter Zumthor

Hans van der Laan

Rudolf Schwarz

Sigurd Lewerentz

Erik Gunnar Asplund

Dominikus Böhm

Le Cobusier

Oscar Niemeyer

Eladio Dieste

Jørn Oberg Utzon

Juha Ilmari Leiviskä

...

Álvaro Siza Vieira

Tadao Ando

Mario Botta

John Pawson

Wandel-Hoefer-Lorch & Hirsch

James Turrell és Leslie Elkins

Craig W. Hartman

Heinz Tesar

José Ignacio Linazasóro

Raffaele Cavadini

Matti Sanaksenaho

Meinhard von Gerkan és Volkwin Marg

Allmann-Sattler-Wappner

Marte.Marte

Andreas Meck

Ulrich Königs

Fátima Fernandes és Michele Cannatá

Athelier Werner Schmidt

Raj Rewal és Frederico Valsassina

Peter és Christian Brückner

Thomas Höller és Georg Klotzner

Pierre-André Simonet és Yvan Chappuis

Certov & Morianz

Franck Hammouténe

Kister-Scheithauer-Gross

Kari Järvinen és Merja Nieminen

Saša Randić és Idis Turato

Gerold Wiederin és Helmut Federle

João Luis Carrilho da Graça

José Fernando Gonçalves

Jensen és Skodvin

Zeinstra van der Pool

Hans Waechter

Peter és Gabriele Riepl

Axel Schultes és Charlotte Frank

Takashi Yamaguchi

Rocha, Paulo Mendes da

João Luis Carrilho da Graça

Tabuenca és Leache

Studio Anselmi

Cino Zucchi

Andreas Meck

Florian Nagler

Francesco Garofalo és Sharon Yoshie Miura

Craig W. Hartman

Eduardo Delgado Orusco

...

Timo és Tuomo Suomalainen

Heiki és Kaija Siren

Sáenz de Oiza

Peder Vilhelm Jensen-Klint

Peter Celsing

Bernt Nyberg

Carl Nyrén

Erik Bryggman

Hans Borgström és Bengt Ingmar Lindroos

...

Csaba László

Vass Zoltán

Makovecz Imre

Csete György

Török Ferenc

Balázs Mihály

Fejérdy Péter

Ferencz István

Nagy Tamás

Pazár Béla

Lengyel István

Czigány Tamás és Páll Anikó

Kocsis József

Benczúr László

Golda János és Madzin Attila

Major György

Krähling János

Basa Péter

Kruppa Gábor

Gereben Gábor és Péter

Szoják Balázs

Sajtos Gábor

Jászay Gergely

...

Advertisements

%d bloggers like this: