Archive for the 'oktatás' Category

Szakrális terek építészete I. – Református templomaink

féléves ütemterv

debrecennagytemplom_belso

A Szakrális I. – Történeti liturgikus terek funkcióelemzése c. tárgy 2016. tavaszi kurzusa a kiemelt hangsúlyt helyez a kereszténység kialakulásától az ezredfordulóig tartó időszak bemutatására, az “alap liturgia csoportok” részletes megismertetésére. A 2016. évi kurzus kitüntetett figyelemmel fordul a reformáció közelgő félévezredes ünnepe miatt a hazai református és evangélikus templomépítészet felé. A hallgatók a félév folyamán egy 20. századi református templom megismerésével foglalkoznak, a tablós bemutatáson keresztül a liturgikus tér anyagi és szellemi, alapvető szimbolikus tartalmára fókuszálnak. A hallgatói munkák egy kiállítás keretében összefüggő képet kívánnak alkotni a reformált egyházak egy eddig kevésbé ismert és értékelt csoportjáról. A konferencia 2016. május 19-én nemzetközi előadókkal kerül megtartásra a BME Építészettörténeti és Műemléki tanszék szervezésében.

A félév közepén pályázati forrás támogatással 2 napos tanulmányútra nyílik lehetőség. Debrecen központtal a reformátusság főbb szervezeti formájával, kulturális értékeivel lehet megismerkedni, helyszíni bejárásokkal pedig feltárul a középkortól kezdődően (Csenger református temploma) egészen a 20. század végéig (Debrecen Nagyerdei, Tócoskerti és Tégláskerti református templomok) e templomok építészeti öröksége.

Az ütemterv áttekintést nyújt a féléves tudnivalókról.

Részletek az aloldalon.

 

Advertisements

Szakrális terek építészete I. – második feladat eredmények

türelem rózsát terem

corbusier_ronchamp
“A Szakrális terek építészete I. második feladat beadása lezárult. Mintegy 40 személyes munka értékeléséhez idő kell – türelmet kérünk.” Köszönjük a türelmet.

“Amint az eredménylista teljes, itt egy frissítéssel elérhetővé válik” Frissítés megtörtént, elérhető a végeredménylista.

“Az első, legkorábban beérkezett tanulmánnyal elkezdjük a feltöltést.” A továbbiakban folyamatosan minden tanulmány felkerül. Alapvetően mindegyik épület-értékelés jó színvonalú volt, kisebb stiláris eltérések azért okoztak jegyeltérést. A tantárgy jellegéből adódóan az első feladat érdemjegye kissé súlyozottabban jelenik meg a végosztályzatban.

Köszönöm a féléves munkát mindenkinek.

Szakrális terek építészete I. 2013 – második feladat

feladatlista frissítve

aff_eis
A Szakrális terek építészete I. második feladata egy kortárs szakrális tér egyéni elemzése, személyes értékelése.

Az alábbi listán megjelölt épületekről rendelkezésre álló anyag elsődleges áttekintésével, a leírások nyelvi fordításával, további építészeti kritikai írások összegyűjtésével és az épületdokumentációk (rajzi és fotóanyag) összegyűjtésével lehet alapot teremteni egy szubjektív épületelemzésnek, mely ugyanakkor ki kell térjen a liturgikus tér anyagi és szellemi tartalmának értékelésére is.

A mellékletben megtalálható a feladatlista, mely a kurzus hirdetőfelületén is látható. Ugyanezen (frissített) lista tartalmazza az első feladat eredményét is.

Beadás: 2013. május 21. kedd éjfélig elektronikusan.

Continue reading ‘Szakrális terek építészete I. 2013 – második feladat’

Zsinagóga rítus

megértéshez

tora-olvasas-a-zsinagogaban

“A zsidó istentisztelet két színtéren folyt. A templom alatt kizárólag a jeruzsálemi salamoni templomot értették, ahol a leviták a Tóra szellemében végezték az áldozatokat (3.Móz.l-l7.,21-24.). Itt jöttek össze évenként a Peszah megünneplésére a zsidó törzsek képviselői, tagjai. Emellett minden településnek volt zsinagógája, azaz imaháza. Ezt nem tekintették a “templommal” azonos rangúnak, itt áldozat-bemutatást nem végeztek”, ez a tanítás tere.
(Részlet Guzsik Tamás: Szakrális terek funkcióelemzése c. munkájából.)

Alább segítséget nyújtunk az ortodox/bizánci liturgikus tér értelmezéséhez – leginkább Guzsik Tamás munkájára hagyatkozva.

Continue reading ‘Zsinagóga rítus’

Előadás elmarad

2013. 04. 19.

balaton

A BME Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskola szervezésében

ANDREA DEPLAZES

svájci építész,
a zürichi ETH oktatója tart előadást
2013. április 19-én
14 órai kezdettel a
K.II.75. teremben.

Tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy a kiemelt eseményre való tekintettel az aznapi, ugyanabban az időben meghirdetett, soron következő szakrális előadás elmarad.

A féléves feladat leadására a svájci építész előadásának vége után nyílik lehetőség a K.II.85. teremben, majd az Építészettörténet Tanszéken, péntek 17 óráig.

A következő előadás 2013. április 26-án:
Krähling János: Reformált egyházak liturgiái

Continue reading ‘Előadás elmarad’

Ortodox (bizánci) kereszténység

megértéshez

rubljov_troica_

“A bizánci liturgiák a tévesen “görögkeleti”-nek nevezett ortodox egyházak folyamatos használatában maradtak fenn, ill. ott napjainkig bizánci liturgiákat végeznek. A címben szereplő többes szám nem az egyházak szertartásainak sokféleségére utal. A “liturgia” (Szent Liturgia) elnevezést kizárólagosan a misére alkalmazzák, megkülönböztetve az egyéb szertartásoktól. És itt maga a mise-liturgia nem egyféle: a trulloszi egyetemes zsinat (629) idején – az ott elfogadott kánonok szerint – négyféle liturgiát használt – és használ – az ortodox egyház”: a Szent Jakab és a Nagy Szent Vazul liturgiákon túl (melyeket kiemelt egyházi ünnepek alkalmával végeznek) a leggyakrabban használt az Aranyszájú Szent János liturgiája.
(Részlet Guzsik Tamás: Szakrális terek funkcióelemzése c. munkájából.)

Alább segítséget nyújtunk az ortodox/bizánci liturgikus tér értelmezéséhez – leginkább Guzsik Tamás munkájára hagyatkozva.

Continue reading ‘Ortodox (bizánci) kereszténység’

Szír kereszténység

megértéshez

SyriacChurch-Mosul

Gyűjtőnéven “szír típusúnak” nevezzük azokat a liturgiákat, melyek Jeruzsálemből kiindulva Antiochia, Caesarea, Edessza környékén alakultak ki, s amenyeket – különböző vallási szakadások következtében – az említett területek önálló egyházai vittek tovább.

Liturgia-értelmezésükhöz értékes adalékot nyújt az ú.n. szír Didas-calia (a III. század első feléből származó egyházfegyelmi értekezés). Az eukharisztiának azt a felfogását domborítja ki, amely a keresztény áldozat szellemi oldalát hangsúlyozza az anyagival szemben: “…most imádságot, könyörgéseket és hálaadást ajánlunk fel.”
(Részlet Guzsik Tamás: Szakrális terek funkcióelemzése c. munkájából.)

Alább segítséget nyújtunk a szír liturgikus tér értelmezéséhez – leginkább Guzsik Tamás munkájára hagyatkozva.

Continue reading ‘Szír kereszténység’


Építészek

Peter Zumthor

Hans van der Laan

Rudolf Schwarz

Sigurd Lewerentz

Erik Gunnar Asplund

Dominikus Böhm

Le Cobusier

Oscar Niemeyer

Eladio Dieste

Jørn Oberg Utzon

Juha Ilmari Leiviskä

...

Álvaro Siza Vieira

Tadao Ando

Mario Botta

John Pawson

Wandel-Hoefer-Lorch & Hirsch

James Turrell és Leslie Elkins

Craig W. Hartman

Heinz Tesar

José Ignacio Linazasóro

Raffaele Cavadini

Matti Sanaksenaho

Meinhard von Gerkan és Volkwin Marg

Allmann-Sattler-Wappner

Marte.Marte

Andreas Meck

Ulrich Königs

Fátima Fernandes és Michele Cannatá

Athelier Werner Schmidt

Raj Rewal és Frederico Valsassina

Peter és Christian Brückner

Thomas Höller és Georg Klotzner

Pierre-André Simonet és Yvan Chappuis

Certov & Morianz

Franck Hammouténe

Kister-Scheithauer-Gross

Kari Järvinen és Merja Nieminen

Saša Randić és Idis Turato

Gerold Wiederin és Helmut Federle

João Luis Carrilho da Graça

José Fernando Gonçalves

Jensen és Skodvin

Zeinstra van der Pool

Hans Waechter

Peter és Gabriele Riepl

Axel Schultes és Charlotte Frank

Takashi Yamaguchi

Rocha, Paulo Mendes da

João Luis Carrilho da Graça

Tabuenca és Leache

Studio Anselmi

Cino Zucchi

Andreas Meck

Florian Nagler

Francesco Garofalo és Sharon Yoshie Miura

Craig W. Hartman

Eduardo Delgado Orusco

...

Timo és Tuomo Suomalainen

Heiki és Kaija Siren

Sáenz de Oiza

Peder Vilhelm Jensen-Klint

Peter Celsing

Bernt Nyberg

Carl Nyrén

Erik Bryggman

Hans Borgström és Bengt Ingmar Lindroos

...

Csaba László

Vass Zoltán

Makovecz Imre

Csete György

Török Ferenc

Balázs Mihály

Fejérdy Péter

Ferencz István

Nagy Tamás

Pazár Béla

Lengyel István

Czigány Tamás és Páll Anikó

Kocsis József

Benczúr László

Golda János és Madzin Attila

Major György

Krähling János

Basa Péter

Kruppa Gábor

Gereben Gábor és Péter

Szoják Balázs

Sajtos Gábor

Jászay Gergely

...

Advertisements