Kortárs tendenciák – bmeepet.0444

2016-2017/1. félév péntek K.II. 11.

Mottó: “Változás.2”

 1. 09.09. ea: –
 1. 09.16. ea: a fény _ féléves ütemterv
 1. 09.23. ea: a modern _ fény, anyag, tér, funkció, forma fogalmi változásai a 20. században
 1. 09.30. ea: az anyag _ feladatválasztás
 1. 10.07. ea: a tér
 1. 10.14. ea: a funkció _ a katolikus liturgikus tér 20. századi közösségi térszemléletének változásai _ társelőadó: Meszes Márton
 1. 10.21. ea: a forma _ továbbélés és evolúció _ társelőadó: Varga Bianka
 1. 10.28. ea: magyar _ a XX. század hazai templomépítészete
 1. 11.04. ea: magyar _ fény, anyag, tér, funkció, forma változásai esettanulmányok _ társelőadó: Garai Gréta _ 1. beadás: anyaggyűjtés
 1. 11.11. ea: a funkció _ a református liturgikus tér 20. századi közösségi térszemléletének változásai _ társelőadó: Hevér Dominika és Gál Szabolcs
 1. 11.18. ea: – (egyéni felkészülés) _ 2. beadás: tablók összeállítása
 1. 11.25. hallgatói előadás _ tér és átértelmezése _ tervbemutatás
 1. 12.02. hallgatói előadás _ tér és átértelmezése _ tervbemutatás

 

Tervfeladatok – Többlépcsős rendszerben:

1. periódus: kutatás, feltárás, épületdokumentálás, funkcionális elemzés

Az előadások különböző fogalmi megközelítésekre mutatnak rá, mellyel a kortárs szakrális teret értelmezhetjük. Ez az egyéni szubjektív értékelési szint. A történeti liturgikus tér ugyanakkor funkció-elemzés mentén szigorúan objektív szemszögből is értelmezhető.

Beadandó 1 db adatlap, abban arányhelyes szerkesztett cad-vázlatrajz alaprajzról és metszetekről, valamint jpg fotódokumentáció zip-pelve.

2. periódus: értékelés, módosítás, változás

Az előadások felvázolják az ezredforduló liturgikus térkoncepcióit. A megismert épület térhasználatának objektív elemzése, a szimbolikus tartalom megjelenésének értékelése, a „funkció” teljesítése személyes vélemény kialakításával mutatja be az épületet. Marad vagy változik?

Beadandó 2db A/3 bemutató/terv lap, régi és új, arányhelyes szerkesztett rajz alaprajzról és metszetekről.

 

Szakirodalom:

Krähling János – Vukoszávlyev Zorán: Új evangélikus templomok. Luther Kiadó, Budapest, 2008.

Lőrincz Zoltán: Ne hagyjátok a templomot… – Új református templomok 1990-1999. Kálvin Kiadó, Budapest, 2000.

Stock, Wolfgang Jean: Architectural guide – Christian sacred buildings in Europe since 1950 / From Aalto to Zumthor. Prestel, München, 2004.

Stock, Wolfgang Jean: European church architecture 1900-1950 / Towards modernity. Prestel, München, 2006.

Stock, Wolfgang Jean: European church architecture, 1950-2000. Prestel, München, 2002.

Eliade, Mircea: A szent és a profán. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1999.

Grillo, Andrea: A liturgia születése a 20. században – Tanulmány a liturgikus mozgalom és a (poszt)modernitás viszonyáról. (Ford.: Korompai Eszter) Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2005.

Ferkai András: Űr vagy megélt tér. Terc, Budapest, 2003.

Moravánszky Ákos – M. Gyöngy Katalin: A tér. Kritikai antológia. Terc, Budapest, 2007.

 

Félév értékelése:

Az anyaggyűjtés határidős leadása és egy tervbemutatáson való részvétel nélkül a félév nem teljesíthető.

A félévközi érdemjegy a beadott munkák rendszerezettsége, igényessége és építészeti minősége együttes értékeléséből alakul ki.

Az érdemjegy a teljesítés módjából adódóan és a változó tematika miatt más félévre nem vihető át.

 

ARCHIVE

Kortárs tendenciák – bmeepet.0444

2015-2016/1. félév péntek 12-14. K.II.11.

Mottó: „V Á L T O Z Á S”

09.11. ea: a fény _ féléves ütemterv

09.18. ea: a modern (fény, anyag, tér, funkció, forma fogalmi változásai a 20. században)

09.25. ea: az anyag _ feladatválasztás

10.02. ea: a tér

10.09. ea: a funkció (liturgikus térkoncepciók) _ társelőadó: Katona Vilmos

10.16. ea: magyar (a XX. század első fele)

10.23. —

10.30. ea: magyar (a XX. század második fele) _ társelőadó: Garai Gréta _ 1. beadás: anyaggyűjtés

11.06. ea: a funkció (a katolikus liturgikus tér 20. századi közösségi térszemléletének változásai) _ társelőadó: Meszes Márton

11.13. ea: a forma (továbbélés és evolúció) _ társelőadó: Varga Bianka

11.20. ea és konz.: Pannonhalma – Augsburg – Nový Dvůr (fény, anyag, tér, funkció, forma változásai)

11.27. konz. (tér és átértelmezése) _ tervbemutatás

12.04. konz. (tér és átértelmezése) _ tervbemutatás

12.15-ig beadás e-mail-en (épület adatlap, fotók, építészeti szándék, tervlapok egységesen) _ végső határidő

 

Szakirodalom:

Krähling János – Vukoszávlyev Zorán: Új evangélikus templomok. Luther Kiadó, Budapest, 2008.

Lőrincz Zoltán: Ne hagyjátok a templomot… – Új református templomok 1990-1999. Kálvin Kiadó, Budapest, 2000.

Stock, Wolfgang Jean: Architectural guide – Christian sacred buildings in Europe since 1950 / From Aalto to Zumthor. Prestel, München, 2004.

Stock, Wolfgang Jean: European church architecture 1900-1950 / Towards modernity. Prestel, München, 2006.

Stock, Wolfgang Jean: European church architecture, 1950-2000. Prestel, München, 2002.

Eliade, Mircea: A szent és a profán. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1999.

Grillo, Andrea: A liturgia születése a 20. században – Tanulmány a liturgikus mozgalom és a (poszt)modernitás viszonyáról. (Ford.: Korompai Eszter) Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2005.

Ferkai András: Űr vagy megélt tér. Terc, Budapest, 2003.

Moravánszky Ákos – M. Gyöngy Katalin: A tér. Kritikai antológia. Terc, Budapest, 2007.

Félév értékelése:

Az anyaggyűjtés határidős leadása és egy tervbemutatáson való részvétel nélkül a félév nem teljesíthető.

A félévközi érdemjegy a beadott munkák rendszerezettsége, igényessége és építészeti minősége együttes értékeléséből alakul ki.

Az érdemjegy a teljesítés módjából adódóan és a változó tematika miatt más félévre nem vihető át.

BP.15.09.11.Vukoszávlyev Zorán PhD

A teljes ütemterv és a feladatlista letölthető itt.

Az egyes előadásokon bemutatott épületek-építészek listája:


A Szakrális terek építészete II – kortárs tendenciák című tárgy a 2011. őszi szemeszter után (időlegesen?) nem kerül meghirdetésre.

A szakrális terek építészete II. félév kortárs építészeti tendenciák értelmezésére törekszik a szakrális építészetben.

Az ezredfordulón a szakrális építészeti térfelfogás identifikációjának szükségét éljük meg. Az önmeghatározás az építészet ezen szegmensén is lényegessé vált. A „szakrális” beépült a profán tér értelmezési körébe is. A személyes, az individuális érzékelés átalakítja a fogalmak jelentését. Az értékelés és szubjektív értelmezés közös pontjait keressük. Tematikus előadásokon értelmezzük az ezredfordulós szakrális építészetet, szeminárium-jelleggel szubjektív olvasatát adjuk a „szakralitás”-nak, műhelymunka folyamatában létrejött építészeti terekkel modellezzük az egyéni és közösségi teret.

Mottó2011: „T Á R G Y”

Tematika

1. alkalom – kortárs szakrális építészet összefüggésrendszere

– anyag, fény, szerkezet, monolit tömb fogalmai
_ feladatmeghatározás

2. alkalom – 10 év szakrális

– kiállítás-építés a FUGA Budapest Építészeti Központban
_ megnyitó 20110915 18 óra

3. alkalom – ea: inspirációk

– anyag, fény, szerkezet fogalmai
_ Kóródy Anna

4. alkalom – szünet

5. alkalom – makett-bemutatás-értékelés: makett 1:10

– szándék és értelmezés, óra végén 5 csoport kialakítása
_ 15 kismakett

6. alkalom – ea: az anyag

konzultáció: csoportok munkája 2-2 vázlat
_ 10 skicc

7. alkalom – ea: a tér

konzultáció: csoportok munkája próba-makett
_ 5 próbamakett

8. alkalom -makett-bemutatás-értékelés: makett

– a meghatározott térforma és a fény
_ 5 makett

9. alkalom – ea: a helyszellem

10. alkalom – ea: egyén és közösség

11. alkalom – szünet

12. alkalom – ea: magyar

13. alkalom – félévzáró prezentáció
_ 5 nagymakett

Kurzus célja

A „szakrális” értelmezése személyes vélemény-nyilvánítással: saját és közös tervek által. A kritikai megközelítés és a közös gondolkodás módszerének gyakorlása műhelymunkában. Kooperatív alkotási folyamat.

Módszertan

Személyes feltáró munka a kortárs szakrális építészeti tendenciák vizsgálatában: az előadások szubjektív olvasata vitaindító, melyet a kurzusrésztvevők értelmeznek, újratárgyalnak. Az építészeti alkotások mentén leképezzük a téri megfogalmazásokat. Az egyéni majd csoportos modell-alkotás téri dimenziókat ad a gondolatoknak. A szemináriumtól a műhelymunka közös konzultációin át különböző szinteket járunk végig.

Feladat

A félév teljesítettnek minősül a tervezési feladat makettjeinek minőségi elkészítésével és a workshopon való aktív részvétellel.

I. periódus: elkészítendő egy „keresztelőkút” terve, mely meghatározza az alakítási szándékot, a létrehozás folyamatának módszerét. Lehetőség szerint anyaghű legyen, de legalább szerkezethű (struktúra, textúra, faktúra minőségére és milyenségére utalással).
Beadandó 1 db m=1:10-es makett.

II. periódus: 3 fős csoportokban elkészítendő két munkamodell, mely a tényleges fényhatásokat és hangulatot érzékelteti. Kiemelten fontos az alakítás módszeréből levezethető anyag- és szerkezethűség. A szakrális tér m=1:20 és 1:10-es makettje a végső kiállítás-installációhoz készül.

Félév értékelése

A félév teljesítettnek minősül a tervprezentációkon történő makettbemutatással és a kiállításépítésen való aktív részvétellel. Az érdemjegy a beadott munkák minősége és a prezentációk együttes értékeléséből alakul ki. A vizsgajegy a teljesítés módjából adódóan és a változó tematika miatt más félévben nem teljesíthető (keresztfélév nincs).

Anyag

Inspiráció.
Kóródy Anna előadása

AdvertisementsÉpítészek

Peter Zumthor

Hans van der Laan

Rudolf Schwarz

Sigurd Lewerentz

Erik Gunnar Asplund

Dominikus Böhm

Le Cobusier

Oscar Niemeyer

Eladio Dieste

Jørn Oberg Utzon

Juha Ilmari Leiviskä

...

Álvaro Siza Vieira

Tadao Ando

Mario Botta

John Pawson

Wandel-Hoefer-Lorch & Hirsch

James Turrell és Leslie Elkins

Craig W. Hartman

Heinz Tesar

José Ignacio Linazasóro

Raffaele Cavadini

Matti Sanaksenaho

Meinhard von Gerkan és Volkwin Marg

Allmann-Sattler-Wappner

Marte.Marte

Andreas Meck

Ulrich Königs

Fátima Fernandes és Michele Cannatá

Athelier Werner Schmidt

Raj Rewal és Frederico Valsassina

Peter és Christian Brückner

Thomas Höller és Georg Klotzner

Pierre-André Simonet és Yvan Chappuis

Certov & Morianz

Franck Hammouténe

Kister-Scheithauer-Gross

Kari Järvinen és Merja Nieminen

Saša Randić és Idis Turato

Gerold Wiederin és Helmut Federle

João Luis Carrilho da Graça

José Fernando Gonçalves

Jensen és Skodvin

Zeinstra van der Pool

Hans Waechter

Peter és Gabriele Riepl

Axel Schultes és Charlotte Frank

Takashi Yamaguchi

Rocha, Paulo Mendes da

João Luis Carrilho da Graça

Tabuenca és Leache

Studio Anselmi

Cino Zucchi

Andreas Meck

Florian Nagler

Francesco Garofalo és Sharon Yoshie Miura

Craig W. Hartman

Eduardo Delgado Orusco

...

Timo és Tuomo Suomalainen

Heiki és Kaija Siren

Sáenz de Oiza

Peder Vilhelm Jensen-Klint

Peter Celsing

Bernt Nyberg

Carl Nyrén

Erik Bryggman

Hans Borgström és Bengt Ingmar Lindroos

...

Csaba László

Vass Zoltán

Makovecz Imre

Csete György

Török Ferenc

Balázs Mihály

Fejérdy Péter

Ferencz István

Nagy Tamás

Pazár Béla

Lengyel István

Czigány Tamás és Páll Anikó

Kocsis József

Benczúr László

Golda János és Madzin Attila

Major György

Krähling János

Basa Péter

Kruppa Gábor

Gereben Gábor és Péter

Szoják Balázs

Sajtos Gábor

Jászay Gergely

...

Advertisements

%d bloggers like this: