Archive Page 2

Szakrális terek építészete I. – Református templomaink

féléves ütemterv

debrecennagytemplom_belso

A Szakrális I. – Történeti liturgikus terek funkcióelemzése c. tárgy 2016. tavaszi kurzusa a kiemelt hangsúlyt helyez a kereszténység kialakulásától az ezredfordulóig tartó időszak bemutatására, az “alap liturgia csoportok” részletes megismertetésére. A 2016. évi kurzus kitüntetett figyelemmel fordul a reformáció közelgő félévezredes ünnepe miatt a hazai református és evangélikus templomépítészet felé. A hallgatók a félév folyamán egy 20. századi református templom megismerésével foglalkoznak, a tablós bemutatáson keresztül a liturgikus tér anyagi és szellemi, alapvető szimbolikus tartalmára fókuszálnak. A hallgatói munkák egy kiállítás keretében összefüggő képet kívánnak alkotni a reformált egyházak egy eddig kevésbé ismert és értékelt csoportjáról. A konferencia 2016. május 19-én nemzetközi előadókkal kerül megtartásra a BME Építészettörténeti és Műemléki tanszék szervezésében.

A félév közepén pályázati forrás támogatással 2 napos tanulmányútra nyílik lehetőség. Debrecen központtal a reformátusság főbb szervezeti formájával, kulturális értékeivel lehet megismerkedni, helyszíni bejárásokkal pedig feltárul a középkortól kezdődően (Csenger református temploma) egészen a 20. század végéig (Debrecen Nagyerdei, Tócoskerti és Tégláskerti református templomok) e templomok építészeti öröksége.

Az ütemterv áttekintést nyújt a féléves tudnivalókról.

Részletek az aloldalon.

 

Advertisements

Church Architecture in Hungary in the 20th Century – Church on the Border

Architettura di chiese in Ungheria nel XX secolo – Chiese sul confine
varosmajorbelso

A Szakrális terek építészete II. – Kortárs tendenciák kurzus előadásai ütemterv szerint a 20. századi magyar templomépítészetet vizsgálják aktuálisan. A századfordulón megjelent a népi/nemzeti stíluskeresés mellett a modern építészet progresszív irányzata is. A két világháború között párhuzamosan jelen volt a neo-stílusokat használó, a nemzeti formakincset ötvöző és a modern építészeti felfogás is. A II. világháború utáni politikai és társadalmi átrendeződés jelentősen befolyásolta hazánk templomépítészetét. Ha számban nem is, de jelentőségüket-minőségüket tekintve kevesebb kvalitásos épület jött/jöhetett létre. Templomépítészetünk 20. századi tendenciáit összefoglalóan tekinti át a 2010. évi velencei konferencián tartott előadás szerkesztett konferencia-cikke, mely elérhető az Academia.edu-n: Church Architecture in Hungary in the 20th Century – Church on the Borber.

A CSEND 9. SZÉK előadója Katona Vilmos

Szakrális 2 kurzuson
luce

A 9. Szakrális Építész-Belsőépítész Konferencia egyik előadója, Katona Vilmos tart “A csend mint építészeti térkoncepció: kontemplatív terek napjaink templomépítészetében” címmel társelőadást a Szakrális terek építészete 2. – Kortárs tendenciák kurzus 2015. október 9-i alkalmával.

A kurzuselőadás az ütemterv szerint  a liturgikus térkoncepciókat ismerteti. Lírai és racionális megközelítések ugyanarról.

Katona Vilmos korábbi írásait a honlapon lásd: itt.

Anyag és csend

elővett tanulmány
olafur_cube

A CSEND 9. Szakrális Építész-Belsőépítész Konferencia témája előhozott egy korábbi előadásban elhangzott gondolatmenetet.
“Az építészek a titkot keresik – a tér, a körülvevõ határfelület és a rajta túlmutató szellemi közeg összhangzatában az „ábrázolt” jelenik meg. A térfelfogás változása a „communio” felől közelít, a közösség téri igényeinek leképezésére törekszik –de egyre nagyobb hangsúlyt fordít az egyén szerepére. A templom „köztér” – átmeneti hely az emberek alkotta világban. Anyaga van, kompozíciója jellemzi struktúráját, tapinthatósága a lét érzékelhetőségét nyilvánítja ki. A templomtér személyessége ma nem a könnyen értelmezhető szimbolikus jelekben nyilvánul meg, hanem a tér csendességében.
Vizuális-esztétikai megközelítésben ez a tér kiüresítése felé mutat – ezzel helyet adva a szellemi telítődésnek. Nem tárgyi vonatkozásaiban értékelhető puritánságról szólnak e létidézetek, hanem a csend megfogalmazását biztosító alkotói folyamat komplexitásáról. A kritikai értékelés a szakrális tér építészeti megfogalmazásának eszközeit tárja fel konkrét megvalósult példák vonatkozásában. A bemutatásra kerülő tárgyobjektumok anyagszerűségük azonosságán túl azonban nagyon eltérő megnyilvánulásokat eredményeznek a szerkezetiség, az anyag adta felület-minõség és az anyag újrafogalmazott (vagy újra alkalmazott) építési logikájából adódó hatáskövetkezményében. Egységében válik nyilvánvalóvá a titok.”

Continue reading ‘Anyag és csend’

A csend

Szakrális konferencia
majk

A CSEND 9. Szakrális Építész-Belsőépítész Konferencia
Időpont: 2015. szeptember 22. kedd
Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ
Mottó: „A csend nem csupán a természet hangja, hanem a lélek legbenső szükséglete.” (Tatiosz)
Előadók: Jelenits István paptanár, Ferkai Tibor író, Snopper Zsuzsa belsőépítész, Sárossy Péter művészettörténész, Konkoly-Gyuró Éva tájépítész, Szabó Erik csendkutató, Zofia Włodarczyk tájépítész PL, Karol Badyna építész PL, Katona Vilmos építész, Schneller István építész, Rainer Péter építész-belsőépítész

Continue reading ‘A csend’

Templom-elemzés feladat 2015.

Guzsik segédlet
DSC06893

2015. május 8-án délután az utolsó óra keretében mintegy 3 órás sétát tettünk a  pesti belvárosban: a szerb ortodox templom, a piarista kápolna és az egyetemi (egykori pálos) templom megtekintésével, a terek összefoglaló értelmezésével és elemzésével. A túrán Golda János vezetésével a piarista gimnázium átalakítási munkáinak építészeti gondolatairól is teljes áttekintést kaptunk.

A Szakrális terek építészete I. – Történeti liturgikus terek funkcióelemzése kurzus  2. feladatában magyarországi katolikus templomok elemzését kell elvégezni rövid történeti bemutatáson, építészeti leíráson és rajzokon keresztül.

Alább elérhető Guzsik Tamás  szakirodalomi (digitális) jegyzete a főbb fogalmakkal, a trienti szellemiségű térelrendezéssel és a II. Vatikáni Zsinat átalakítási iránymutatásaival.

Continue reading ‘Templom-elemzés feladat 2015.’

Gondolatok a „Templomaink tegnap és ma – Győr-Moson-Sopron Megye templomépítészete 1897–2014” kiállítás kapcsán

Templomaink jelene cikk

IMG_8033
Az építészettörténet írás legteljesebben végigvihető íve a templomok bemutatásán keresztül történik. A mindenkori társadalom öndefiníciója az építészet – ekként templomépítészete is az építő közösség kulturális jellegrajzát adja. Magyarország 20. századi történelmét, társadalmi változásait jól jellemzik a nagy egyházszervezetek építkezései. A római katolikus – evangélikus – református templomok (mintegy 130 évet felölelő) modern kori építészettörténeti periódusai a hazai építészet mérnöki teljesítményéről és tervezőművészi minőségéről adnak korszakonkénti jellemrajzot. A legújabb kutatások bizonyítják, hogy e folytonosság a magunk mögött hagyott évszázad mindkét felére igaz – még ha az emlékek számban oly kevés is, de jelentős alkotások születtek a II. világháborút követően is, mely valamiképp mégiscsak folytonosságot biztosított a rendszerváltás után újra felvirágzó templomépítésnek.

Continue reading ‘Gondolatok a „Templomaink tegnap és ma – Győr-Moson-Sopron Megye templomépítészete 1897–2014” kiállítás kapcsán’


Építészek

Peter Zumthor

Hans van der Laan

Rudolf Schwarz

Sigurd Lewerentz

Erik Gunnar Asplund

Dominikus Böhm

Le Cobusier

Oscar Niemeyer

Eladio Dieste

Jørn Oberg Utzon

Juha Ilmari Leiviskä

...

Álvaro Siza Vieira

Tadao Ando

Mario Botta

John Pawson

Wandel-Hoefer-Lorch & Hirsch

James Turrell és Leslie Elkins

Craig W. Hartman

Heinz Tesar

José Ignacio Linazasóro

Raffaele Cavadini

Matti Sanaksenaho

Meinhard von Gerkan és Volkwin Marg

Allmann-Sattler-Wappner

Marte.Marte

Andreas Meck

Ulrich Königs

Fátima Fernandes és Michele Cannatá

Athelier Werner Schmidt

Raj Rewal és Frederico Valsassina

Peter és Christian Brückner

Thomas Höller és Georg Klotzner

Pierre-André Simonet és Yvan Chappuis

Certov & Morianz

Franck Hammouténe

Kister-Scheithauer-Gross

Kari Järvinen és Merja Nieminen

Saša Randić és Idis Turato

Gerold Wiederin és Helmut Federle

João Luis Carrilho da Graça

José Fernando Gonçalves

Jensen és Skodvin

Zeinstra van der Pool

Hans Waechter

Peter és Gabriele Riepl

Axel Schultes és Charlotte Frank

Takashi Yamaguchi

Rocha, Paulo Mendes da

João Luis Carrilho da Graça

Tabuenca és Leache

Studio Anselmi

Cino Zucchi

Andreas Meck

Florian Nagler

Francesco Garofalo és Sharon Yoshie Miura

Craig W. Hartman

Eduardo Delgado Orusco

...

Timo és Tuomo Suomalainen

Heiki és Kaija Siren

Sáenz de Oiza

Peder Vilhelm Jensen-Klint

Peter Celsing

Bernt Nyberg

Carl Nyrén

Erik Bryggman

Hans Borgström és Bengt Ingmar Lindroos

...

Csaba László

Vass Zoltán

Makovecz Imre

Csete György

Török Ferenc

Balázs Mihály

Fejérdy Péter

Ferencz István

Nagy Tamás

Pazár Béla

Lengyel István

Czigány Tamás és Páll Anikó

Kocsis József

Benczúr László

Golda János és Madzin Attila

Major György

Krähling János

Basa Péter

Kruppa Gábor

Gereben Gábor és Péter

Szoják Balázs

Sajtos Gábor

Jászay Gergely

...

Advertisements